Syfestival

image

På syfestvalen ska man gärna ha ett rött armband för att känna igen andra från online stickcafe på Facebook. Så här såg mitt ut den här gången och det kommer nog att användas även nästa gång.